Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Free Arts
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2007
Zakres działalności:
działalność charytatywna
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Konstytucji 3 maja
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.freearts.pl
E-mail:symfonia1@o2.pl
Telefon:0/516222382
Osoba do kontaktu:Agnieszka Szczepaniak
Funkcja osoby:sekretarz
Telefon osoby:507099127
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego