Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Fabryka UTU
Typ/status prawny organizacji:fundacja -
Rok założenia:2007
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Kujota 5A/12
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://fabrykautu.wordpress.com
E-mail:utu.fundacja@gmail.com
Telefon:500 520 066
Osoba do kontaktu:Katarzyna Jankowska
Funkcja osoby:Przewodnicząca Zarządu
Telefon osoby:500 520 066
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego