Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Kopernikańska
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2008
Zakres działalności:
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Wybickiego 20A/4
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.fk.org.pl
E-mail:fundacja@fk.org.pl
Telefon:
Osoba do kontaktu:Kamil Mirowski
Funkcja osoby:Dyrektor
Telefon osoby:602 758 739
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego