Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Biuro Kultury
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2006
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:ul. Ducha Świętego 2a/2
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.tofifest.pl
E-mail:contact@tofifest.pl
Telefon:56 652 20 10
Osoba do kontaktu:Marta Pisarska
Funkcja osoby:Koordynator Biura Fundacji
Telefon osoby:607 061 114
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego