Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Bank Żywności
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2005
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrona i promocja zdrowia
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Torun
Ulica,adres:Wały Gen. Sikorskiego 27/29
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.torun.bankizywnosci.pl
E-mail:bankzywnosci.wp.pl
Telefon:56/651-55-41
Osoba do kontaktu:Jadwiga Wojciechowska
Funkcja osoby:Prezes
Telefon osoby:507-195-603
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego