Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Arkadia"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:1994
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działalność charytatywna
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Młyńska 2-4
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.arkadia.engo.pl
E-mail:arkadia-warsztaty@wp.pl
Telefon:056/6548481
Osoba do kontaktu:Marek Fuerst
Telefon osoby:697609294
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego