Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych "Daj Szansę"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:1993
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Piskorskiej 11
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://www.fundacja-dajszanse.pl/
E-mail:fundacja@fundacja-dajszanse.pl
Telefon:56 648 23 63
Osoba do kontaktu:Bartosz Sadowski
Funkcja osoby:członek zarządu
Telefon osoby:056/6482363
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego