Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Pomocy Samotnym Matkom
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:1991
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
ochrona i promocja zdrowia
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Jęczmienna 10
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.fundacja-psm.torun.pl
E-mail:biuro@fundacja-psm.torun.pl
Telefon:056/6522371
Osoba do kontaktu:Anna Lampka
Funkcja osoby:kierownik biura
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego