Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Kazimierza Wielkiego
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2011
Zakres działalności:
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:ul. Krasińskiego 16 m. 7
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://fundacjakazimierzawielkiego.org/
E-mail:biuro@fundacjakazimierzawielkiego.org
Telefon:536 616 380
Osoba do kontaktu:
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego