Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Historii Polskiej Broni Pancernej
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2010
Zakres działalności:
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Kluczyki Fort 97
Położenie na mapie:
Strona WWW:pancerni.torun@gmail.com
E-mail:www.pancerni.com.pl
Telefon:
Osoba do kontaktu:
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego