Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2002
Zakres działalności:
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Warszawska 4/7
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://fundacja-proeuropa.org.pl
E-mail:torun@fundacja-proeuropa.org.pl
Telefon:566585909, 566449107, 566608396
Osoba do kontaktu:
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:tak
Działalność odpłatna:nie
OWES:tak
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego