Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Muzeum Historyczno-Wojskowe
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2010
Zakres działalności:
podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Zaułek Prosowy 1
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.muzeumhw.pl
E-mail:muzeum.h.w@gmail.com
Telefon:
Osoba do kontaktu:Piotr Olecki
Funkcja osoby:Prezes Zarządu
Telefon osoby:504 822 104
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego