Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Toruń Multisport Team
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2014
Zakres działalności:
upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
ochrona i promocja zdrowia
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Św. Józefa 72/50
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.tmt.torun.pl
E-mail:klub@tmt.torun.pl
Telefon:692975406
Osoba do kontaktu:Magdalena Ładysz
Funkcja osoby:Wiceprezes Zarządu
Telefon osoby:692975406
Opis działalności:Przedmiotem działalności stowarzyszenia jest propagowanie zalet sportu masowego i zdrowego trybu życia poprzez działania aktywizujące, prozdrowotne oraz integracyjne na rzecz dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, w tym także osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie zajmuje się tworzeniem właściwych warunków do uprawiania sportu, w tym zarówno sportu amatorskiego, jak również wyczynowego oraz propagowaniem postaw otwartości i tolerancji społecznej. Stowarzyszenie poprzez swoje działania wspiera i promuje talenty sportowe osiągające wybitne wyniki sportowe ze wszystkich grup wiekowych.
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:tak
OWES:nie
Grupy docelowe:
administracja lokalna
klienci biznesowi
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego