Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Prometheus
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2011
Zakres działalności:
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Polna 100
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.foundationprometheus.org
E-mail:biuro@foundationprometheus.org
Telefon:+ 48 604 994 086
Osoba do kontaktu:
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:tak
Działalność odpłatna:tak
OWES:nie
Grupy docelowe:
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Bezpłatne szkolenie z przygotowywania projektów międzynarodowych
dodano: 2013-05-06
Fundacja Prometheus Edukacja, doradztwo, szkolenia 0,00zł
Szkolenia w ramach projektu "Projekt międzynarodowy? To wykonalne!"
dodano: 2013-03-29
Fundacja Prometheus Edukacja, doradztwo, szkolenia 00,00 zł
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego