Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2005
Zakres działalności:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Batorego 39L/24
Położenie na mapie:
Strona WWW:http://www.aegee.torun.pl
E-mail:sekretarz.aegeetorun@gmail.com
Telefon:
Osoba do kontaktu:Bartosz Szczepaniak
Funkcja osoby:Sekretarz
Telefon osoby:603806050
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego