Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja "Światło"
Typ/status prawny organizacji:fundacja Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.
Rok założenia:2003
Zakres działalności:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
ochrona i promocja zdrowia
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Grunwaldzka 64
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.swiatlo.org
E-mail:fudacjaswiatlo@gmail.com
Telefon:56 651 12 17
Osoba do kontaktu:Anna Grajpel-Dybowska
Funkcja osoby:Koordynator Programowy Fundacji "Światło"
Telefon osoby:668 118 463
Opis działalności:Cele statutowe Fundacji "Światło":

1. podejmowanie działań humanitarnych mających na celu optymalizację warunków opieki, także zwiększanie liczby beneficjentów objętych opieką długoterminową i specjalistyczną opieką paliatywną/hospicjum,
2. promowanie i wspomaganie prac osób i środowisk związanych z opieką długoterminową i hospicjami,
3. łamiąca stereotypy edukacja poprzez propagowanie idei opieki długoterminowej i hospicyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek i pielęgniarzy,
4. szkolenie i doskonalenie umiejętności personelu medycznego
i administracyjnego w dziale opieki długoterminowej i ruchu hospicyjnego,
5. propagowanie właściwego stosunku do osób wskutek choroby bądź trwałego kalectwa wyobcowanych społecznie, prowadzenie działań na rzecz ich reintegracji,
6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w dziedzinach ochrony zdrowia, opieki społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin,
7. działania na rzecz budowania dobrego wizerunku sektora organizacji pozarządowych
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Zostań stażystą w Fundacji "Światło"
dodano: 2013-04-16
Fundacja "Światło" Dla firmy i biura
Zostań WOLONTARIUSZEM !
dodano: 2013-04-08
Fundacja "Światło" Edukacja, doradztwo, szkolenia 0,00 zł
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego