Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok"
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2005
Zakres działalności:
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
promocja i organizacja wolontariatu
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Pl. Św. Katarzyny 9
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.tlok.pl, www.owies.eu
E-mail:biuro@tlok.pl
Telefon:56 655 50 22, 500 127 355
Osoba do kontaktu:Ewa Kwiesielewicz-Szyszka
Funkcja osoby:Prezeska
Telefon osoby:56 655 50 22, 500 127 355
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:tak
Działalność odpłatna:nie
OWES:tak
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Obsługa księgowa ngo i spółdzielni socjalnych
dodano: 2016-01-25
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Finansowe i prawne od 30,00 zł brutto
Szkolenia z pisania projektów
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
Oferta ewaluacji
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
Oferta konsultacji społecznych
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
Oferta przeprowadzenia diagnozy lokalnej
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
Doradztwo dot. spółdzielni socjalnych
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
Doradztwo dot. stowarzyszeń i fundacji
dodano: 2013-02-28
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Edukacja, doradztwo, szkolenia
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego