Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Pracownia Dialogu
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2011
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Ślusarska 2/1
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.pracowniadialogu.org
E-mail:biuro@pracowniadialogu.org
Telefon:564710221
Osoba do kontaktu:Monika Kaźmierczak
Funkcja osoby:Prezes Zarządu
Telefon osoby:564710221
Opis działalności:Organizacja pozarządowa, której celem jest promocja szeroko rozumianego dialogu, komunikacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów i konfliktów np.: mediacji.

Zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych mediatorów świadczy usługi w zakresie rozwiązywania konfliktów rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych, szkolnych i wielu innych. Z naszej pomocy w zakresie rozwiązywania konfliktów, korzystają firmy, urzędy, szkoły oraz inne instytucje i osoby prywatne.

Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, konsultacji, konferencji i innych form.

Ważnym celem działania Fundacji jest ponadto integracja osób zajmujących się mediacją w naszym regionie. Poprzez tworzenie i promowanie wysokich standardów chcemy dbać o jakość mediacji, jak również o rozwój mediatorów. Wspólnie chcemy podejmować inicjatywy promujące mediację, jako efektywne narzędzie rozwiązywania sporów i konfliktów np.: organizując regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji.
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
administracja lokalna
klienci biznesowi
osoby fizyczne
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Dofinansowane mediacje dla mieszkańców Torunia
dodano: 2013-03-18
Fundacja Pracownia Dialogu Pozostałe 50
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego