Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2010
Zakres działalności:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Szeroka 43/2
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.fundacjatuiteraz.pl
E-mail:biuro@fundacjatuiteraz.pl
Telefon:505 203 525
Osoba do kontaktu:Inga Kuźma
Funkcja osoby:Prezes
Telefon osoby:501184371
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Oferta Centrum Informacji i Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Toruniu
dodano: 2013-06-19
Fundacja Wspomagania Rozwoju TU i TERAZ Edukacja, doradztwo, szkolenia 0,00
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego