Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:1989
Zakres działalności:
nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Torun
Ulica,adres:Gagarina 39
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.fundacja.umk.pl
E-mail:fundacja@umk.pl
Telefon:56 61122 08
Osoba do kontaktu:
Opis działalności:Fundacja działa na rzecz rozwoju Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w szczególności: rozbudowy bazy lokalowej, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego, zintensyfikowania badań naukowych, zwiększania możliwości kontaktów zagranicznych oraz prenumeraty czasopism naukowych wydawanych w kraju i za granicą.

Cel ten Fundacja realizuje poprzez udzielanie pomocy finansowej w złotych polskich i w walutach obcych na konkretne przedsięwzięcia, a w szczególności poprzez przekazywanie darów w postaci aparatury naukowej, książek, czasopism i innych pomocy naukowych, udzielania stypendiów, pośrednictwa w pomocy stypendialnej, fundowanie nagród, wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, prowadzenie szkoleń, kursów, konferencji.

Działalność swą Fundacja kieruje w pierwszej kolejności do członków społeczności akademickiej (pracowników, studentów, byłych pracowników, absolwentów i osób ubiegających się o przyjęcie na studia) oraz społeczności regionu i innych podmiotów w tym regionie funkcjonujących.

Fundacja Amicus UNC realizuje kilka ciekawych przedsięwzięć, najnowszym jest Centrum Wsparcia Studenckich Kół Naukowych, które za główny cel stawia sobie usprawnienie działalności kół naukowych istniejących na poszczególnych wydziałach UMK oraz integrację środowiska aktywnych studentów. Od 2011 roku wydajemy Uniwers, który zaktywizował do twórczej działalności nie tylko studentów. W magazynie znajdują się teksty literackie, wątki kulturalne i artystyczne. Pomysłów na rozwój pisma cały czas przybywa.

Kolejną inicjatywą jest Uniwersytet Dziecięcy, który powstał we współpracy z czterema wydziałami uniwersyteckimi: Chemii, Biologii i Nauk o Ziemi, Matematyki i Informatyki oraz Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Zajęcia dla młodych studentów są specjalnie dopasowane do wieku dzieci, kryterium przyjęcia – od 7 do 12 lat. Obecnie na UD uczęszcza ponad 300 słuchaczy. Uniwersytet z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością.

Realizujemy projekt Chata dla Żaka, czyli internetową bazę ogłoszeń wynajmu mieszkań i pokoi dla studentów.

Dodatkowo Fundacja na podstawie umowy zawartej z władzami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jest wyłącznym podmiotem zarządzającym reklamą na terenie Uniwersytetu. W związku z tym, sprawy związane z prowadzeniem kampanii reklamowych lub umieszczaniem treści reklamowych na terenie UMK każdorazowo wymagają uzgodnienia z nami. Posiadamy wyłączność na ekspozycję plakatów i ulotek, realizację stoisk promocyjnych czy innych form reklamy na terenie konkretnych obiektów Uniwersytetu, jak również zarządzamy systemem reklamy multimedialnej opartej na 10 nowoczesnych 42” monitorach znajdujących się na terenie UMK i campusu Uniwersyteckiego.
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Uniwersyteckie zajęcia sportowe
dodano: 2014-03-18
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici Edukacja, doradztwo, szkolenia 300 zł/cykl 10 spotkań
Chata dla Żaka
dodano: 2013-07-16
Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici Pozostałe 35 zł.
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego