Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
Typ/status prawny organizacji:stowarzyszenie
Rok założenia:2006
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz podmioty kościelne i wyznaniowe
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Stokrotkowa 22
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.cistorsps.pl
E-mail:cistor@cistorsps.pl
Telefon:56 654 92 79
Osoba do kontaktu:Joanna Danicka
Funkcja osoby:Sekretarz
Telefon osoby:601975400
Organizacja pożytku publicznego:nie
Działalność gospodarcza:tak
Działalność odpłatna:nie
OWES:tak
Grupy docelowe:
administracja lokalna
klienci biznesowi
osoby fizyczne
 
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Punkt Konsultacyjno-Doradczy – pożyczki dla III sektora
dodano: 2014-04-02
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Finansowe i prawne bezpłatne
Usługi porządkowe
dodano: 2013-02-19
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Dla firmy i biura do ustalenia
Drobne usługi krawieckie
dodano: 2013-02-18
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Rzemiosło, przemysł do ustalenia
Usługi doradcze.
dodano: 2013-02-08
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Edukacja, doradztwo, szkolenia do ustalenia
Działania na rzecz ekonomii społecznej i aktywnej integracji
dodano: 2013-02-08
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Edukacja, doradztwo, szkolenia do ustalenia
Organizacja szkoleń i wizyt studyjnych
dodano: 2013-02-08
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Edukacja, doradztwo, szkolenia do ustalenia
Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej
dodano: 2013-02-08
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Edukacja, doradztwo, szkolenia do ustalenia
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
dodano: 2013-02-08
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Edukacja, doradztwo, szkolenia do ustalenia
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego