Logowanie
 login
 hasło
Karta danych organizacji
Nazwa:Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść"
Typ/status prawny organizacji:fundacja
Rok założenia:2001
Zakres działalności:
pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Powiat:Toruński grodzki
Gmina:Toruń
Kod pocztowy:87-100
Miejscowość:Toruń
Ulica,adres:Ducha św. 5/4
Położenie na mapie:
Strona WWW:www.fundacjazielonylisc.org
E-mail:info@fundacjazielonylisc.org
Telefon:801112982 lub 566575540/41/42
Osoba do kontaktu:Alicja Kulig
Funkcja osoby:Prezes Zarządu
Telefon osoby:801-112-982 lub 56 657-55-40/41/42
Organizacja pożytku publicznego:tak
Działalność gospodarcza:nie
Działalność odpłatna:nie
OWES:nie
Grupy docelowe:
zgłoś nadużycie
Powrót na listęPowrót na listę
Przypisane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Bezpłatny poradnik "Pomocna dłoń" - jak opiekować się osobą przewlekle chorą w domu
dodano: 2013-03-05
Fundacja na Rzecz Ofiar Wypadków Komunikacyjnych i Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym "Zielony Liść" Edukacja, doradztwo, szkolenia 00,00
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego