Logowanie
 login
 hasło

Home

 

 

WITAJ NA PLATFORMIE PES-TOR

 

TORUŃSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

 

 
 

 


PRODUKT FINALNY TORUŃSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZATWIERDZONY!
ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ DOKUMENTAMI

 

 

Czym jest platforma PES-TOR?

Platforma jest narzędziem internetowym wspomagającym realizację „Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami  ekonomii społecznej na lata 2013-2014”. Jest to miejsce komunikacji, w którym spotykają się partnerzy: administracja lokalna - Urząd Miasta Torunia i toruńskie podmioty ekonomii społecznej. Zapraszamy także wszystkich mieszkańców Torunia oraz przedsiębiorców. 

W trakcie testowania Programu, tj. od 1 stycznia 2013r. do 30 kwietnia 2014r. platforma skierowana jest wyłącznie do osób i podmiotów ekonomii społecznej działających na terenie Torunia.

Jakie jest główne zadanie platformy?

Przede wszystkim jest pomocna w rozwijaniu współpracy i budowaniu zaufania między administracją lokalną a toruńskimi podmiotami ekonomii społecznej. Gmina chce pomóc tym, którzy bezinteresownie pomagają innym.

Co zyskają podmioty ekonomii społecznej?

 • promocję własnej organizacji, dzięki możliwości umieszczenia jej w bazie danych i prezentacji swojej oferty (produktów/usług);
 • promocję całego sektora przedsiębiorczości społecznej w Toruniu;
 • dostęp do bazy sprzętu, nieodpłatnie przekazywanego organizacjom;
 • dostęp do aktualnego zapotrzebowania Gminy Miasta Toruń;
 • przejrzystość polityki lokalowej – mapa lokali udostępnianych przez Gminę na preferencyjnych warunkach;
 • ułatwienie w pozyskiwaniu zleceń.

Korzyści dla Gminy Miasta Toruń:

 • ukierunkowanie działań gminy na potrzeby mieszkańców, zwiększenie efektywności działań w ramach polityk publicznych;
 • ułatwienie dokonywania przez GMT zakupów – łatwiejszy dostęp do oferty PES;
 • efektywniejsze wykorzystanie przez miasto zasobów i skuteczniejsze realizowanie prowadzonych przez administrację miejską polityk publicznych;
 • utrwalenie wizerunku miasta jako miejsca innowacyjnych rozwiązań;
 • uporządkowanie systemu realizacji zadań publicznych z perspektywy efektów i korzyści; maksymalizacja; efektywności realizacji strategicznych zadań.

Pierwsze kroki na platformie współpracy.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych modułów platformy PES-TOR znajdziesz w zakładce Pomoc. Ten portal działa intuicyjnie więc nie powinieneś mieć problemów w poruszaniu się po nim. 

Projekt „Toruński program współpracy instytucji ekonomii społecznej z administracją lokalną jako szansa na stabilne funkcjonowanie PES” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


CISTOR SPS             NGO.PL             GMINA MIASTA TORUŃ            NGO KUJAWSKO-POMORSKIE             ORBITORUŃ 

Ostatnio dodane organizacje:
sortuj rosnąconazwasortuj malejącoadrespowiatgminatyp
Stowarzyszenie Przyjaciół ZSMEiE
dodano: 2015-03-11
87-100 Toruń
ul św. Józefa 26
Toruński grodzki Toruń stowarzyszenie
Fundacja Kujawsko-Pomorskich Akademii Piłkarskich JSS
dodano: 2015-02-10
87-100 Toruń
ul. Targowa 17/15
Toruński grodzki Toruń fundacja
Toruń Multisport Team
dodano: 2015-02-05
87-100 Toruń
Św. Józefa 72/50
Toruński grodzki Toruń stowarzyszenie
Ostatnio dodane produkty
nazwapodmiotkategoriacena
Zostań wolontariuszem Polskiej Akcji Humanitarnej! (Toruń)
dodano: 2016-10-05
Polska Akcja Humanitarna Pozostałe 0,00
Obsługa księgowa ngo i spółdzielni socjalnych
dodano: 2016-01-25
Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych "Tłok" Finansowe i prawne od 30,00 zł brutto
Punkt Konsultacyjno-Doradczy – pożyczki dla III sektora
dodano: 2014-04-02
CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne Finansowe i prawne bezpłatne
Ostatnio dodane zapotrzebowanie:
sortuj rosnąconazwasortuj malejącopodmiotkategoria
Flipchart
dodano: 2015-03-01
Europejskie Forum Studentów AEGEE-Toruń Dla firmy i biura
2 Aparaty cyfrowe
dodano: 2014-06-11
Elektronika, foto, wideo
zestaw komputerowy
dodano: 2014-06-11
Pozostałe
Ostatnio dodany sprzęt:
sortuj rosnąconazwasortuj malejącotermin ofertykategoria
16. komputer + monitor
dodano: 2016-06-13
2017-06-13 Pozostałe
15. komputer + monitor
dodano: 2016-06-13
2017-06-13 Pozostałe
14. komputer + monitor
dodano: 2016-06-13
2017-06-13 Pozostałe
Ostatnio dodane lokale:
sortuj rosnąconazwasortuj malejącoadrespowiatgminapowierzchnia
Strefa III, ul. Waryńskiego
dodano: 2018-08-20
87-100 Toruń
Waryńskiego 19
Toruński grodzki Toruń 56m2
Strefa III, ul. Winna
dodano: 2018-08-20
87-100 Toruń
Winna 19 Fort I (B-61)
Toruński grodzki Toruń 3923m2
Strefa III, ul. Gen. Andersa (2)
dodano: 2018-08-20
87-100 Toruń
Gen. Andersa 93-SCHRON 13
Toruński grodzki Toruń 163m2
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA! 
Narzędzie IT współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego